Fertan

Zobacz pełną ofertę produktów Fertan.

Oferujemy Państwu pełną gamę preparatów do zabezpieczeń antykorozyjnych firmy FERTAN. Oferowane preparaty dają możliwość kompleksowego zabezpieczenia remontowanego pojazdu, służyć mogą również do bieżącej konserwacji.

Fertan

FEDOX - silny środek do mycia i odrdzewiania powierzchni stalowych
ODRDZEWIACZ FERTAN - środek rozkładający rdzę i pozostawiający znakomitej jakości podkład pod farby i lakiery
HT Cavity Wax - bezbarwny środek do długookresowego zabezpieczania profili zamkniętych i podwozi
UBS 220 Underbody Wax - przezroczysty środek do długookresowego zabezpieczania podwozi
PROTEWAX BP 527 - całkowicie bezbarwny (transparent) środek do zabezpieczania powierzchni metalowych i lakierowanych. Szczególnie zalecany do powierzchni aluminiowych oraz pokrywanych galwanicznie
TAPOX 2 -K Epoxy - dwuskładnikowe pokrycie wnętrza zbiornika paliwa

FEDOX

Fedox ZASTOSOWANIE:
Fedox jest specjalnym środkiem, złożonym chemicznie, służącym do mycia i odrdzewiania powierzchni stalowych. Zawiera silne związki myjące i biodegradowalny środek powierzchniowo czynny reagujący z tlenkiem żelaza. Po jego zastosowaniu otrzymuje się czyste powierzchnie stalowe, pozbawione rdzy. Przewaga odrdzewiania chemicznego za pomocą FEDOXU nad piaskowaniem polega na jego docieraniu i odrdzewianiu mikroskopijnych szczelin i kraterów na skorodowanych powierzchniach. Fedox został opracowany jako środek przygotowujący silnie skorodowane powierzchnie pod zastosowanie środka FERTAN (Rust converter) tworzącego na powierzchni stalowej ochronną warstwę antykorozyjną. Odrdzewianie dokonuje się metodą zanurzeniową, nie nadaje się do odrdzewiania metodą natryskową lub malowania. Zalecany jest szczególnie do oczyszczania wewnętrznych powierzchni zbiorników.

SPOSÓB UŻYCIA:
Wlać do zbiornika lub naczynia około 7 litrów gorącej wody o temperaturze około 60°C, następnie dodać powoli 1 litr koncentratu FEDOX i lekko je zmieszać. Następnie uzupełnić roztwór 3 litrami gorącej wody. W ten sposób powstaje 11 litrów roztworu odrdzewiającego. Jego wysoka temperatura powoduje przyspieszenie procesów chemicznych. Po napełnieniu zbiornika lub zanurzeniu w roztworze odrdzewianych przedmiotów należy odczekać około 12 godzin do zakończenia procesu odrdzewiania. Jeżeli mamy możliwość utrzymania temperatury roztworu na poziomie 55 - 60 °C, proces odrdzewiania ulegnie znacznemu przyspieszeniu.

Jeżeli roztwór nie wypełnia całkowicie zbiornika zaleca się po 12 godzinach odwrócenie go, w celu umożliwienia dotarcia FEDOXu do części dotychczas wynurzonej z roztworu. Następnie zbiornik należy pozostawić na kolejne 12 godzin.
Uwaga - wytwórca zaleca aby w czasie odrdzewiania utrzymywać temperaturę odrdzewiacza na poziomie min. 20 °C. W przypadku niższej temperatury odrdzewianie będzie trwało dłużej.

Po zakończeniu odrdzewiania należy zlać do plastykowego naczynia roztwór FEDOXu - można go używać tak długo aż czynne związki chemiczne nie zostaną zużyte i roztwór straci swoje własności odrdzewiające.

Kolejną operacją jest dokładne wypłukanie wodą zbiornika lub odrdzewianych przedmiotów. Po wypłukaniu należy dokładnie wylać wodę ze zbiornika i nie czekając na jego wyschnięcie zastosować środek FERTAN (Rust converter). Następnie zlać jego resztki do naczynia (można je dalej używać) i odczekać kilka godzin. Nie należy zbiornika suszyć.
Uwaga - wypłukanie zbiornika i nie zastosowanie niemal natychmiast FERTANU (Rust converter) powoduje występowanie korozji na mokrych i pozbawionych jakiejkolwiek osłony oczyszczonych powierzchniach.

Po zastosowaniu FERTANU (Rust converter) należy po kilku godzinach zbiornik dokładnie wypłukać - zgodnie z procedurą użycia odrdzewiacza FERTAN - i wysuszyć. W ten sposób zbiornik przygotowany jest do naniesienia warstw ochronnych. Zalecanym środkiem zabezpieczającym wnętrze zbiornika jest dwuskładnikowy TAPOX 2K. W przypadku innych niż zbiornik przedmiotów, można je pokrywać dowolnymi podkładami i powłokami lakierniczymi. FEDOX doskonale nadaje się do stosowania w myjkach ultradźwiękowych.

Oferowany jest w postaci koncentratu w plastykowych butelkach o pojemności 1 litra.

ODRDZEWIACZ FERTAN

Fertan

CECHY PRODUKTU:

 • nie wymaga dokładnego oczyszczania powierzchni skorodowanych
 • FERTAN eliminuje konieczność piaskowania i pracochłonnego oczyszczania
 • jedyny pewny środek odrdzewiający dla wszelkiego rodzaju struktur i konstrukcji stalowych.
 • FERTAN jest opatentowanym produktem rozkładającym rdzę (tworzy powłokę złożoną z nierozpuszczalnych związków ferrotanicznych) i pozostawiającym znakomity podkład pod farby i lakiery.
 • nie pozostawia żadnych kwaśnych pozostałości.
 • również służy do zabezpieczania nowych powierzchni metalowych jako warstwa zabezpieczająca przed korozją.
 • wytwarzany jest jako wodny roztwór silnie penetrujący nawet złącza blach i pęknięcia powłok lakierniczych. Można go stosować na suche i mokre powierzchnie.
 • środek może być szkodliwy dla powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, gumy, chromowanych i pokrytych lakierami.
 • jest aktywny chemicznie tylko w kontakcie z rdzą (tlenkiem żelaza) i żelazem.
 • zmywa się go za pomocą wody.
 • jest całkowicie niepalny, nie drażniący skóry, także jego opary nie są szkodliwe.
 • FERTAN zapewnia długotrwałą ochronę tak długo jak istnieje na niej wytworzona warstwa ochronna.
 • można go stosować także na otwartej przestrzeni unikając stosowania w czasie mrozów.

INSTRUKCJA UŻYCIA:
Usunąć, o ile to możliwe, luźną rdzę w postaci płatów.
Nałożyć warstwę Fertanu za pomocą pędzla, wałka, gąbki lub natryskowo.
1 litr preparatu pozwala pokryć przeciętnie od 12 do 15 m2 powierzchni.

Proces odrdzewiania przebiega szczególnie dobrze w warunkach dużej wilgotności - w bardzo suchych warunkach zaleca się zraszanie powierzchni wodą.

Zaleca się aby proces odrdzewiania przebiegał do 48 godzin. Powierzchnie rdzawe powinny zmienić kolor na ciemny lub czarny.
Wskazane jest nakładanie kolejnych warstw podkładu po dłuższym czasie (nawet kilka tygodni) od momentu odrdzewiania. Przed nałożeniem warstw podkładu zaleca się umycie powierzchni wodą (i wysuszenie) oraz ewentualne usunięcie czarnego pyłu powstałego w wyniku przereagowania z rdzą. Nie należy usuwać czarnej warstwy z powierzchni odrdzewionej.
Fertan można stosować na powierzchnie uprzednio odrdzewiane innymi metodami, także oksydowane. Minimalny czas jaki powinien upłynąć od zastosowania odrdzewiacza do zmycia jego pozostałości to 1 godzina.

OPIS PRODUKTU I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:
Fertan jest ciemną cieczą z charakterystycznym zapachem o lekko kwaśnym odczynie. Fertan nie jest trujący, jest bezpieczny dla ludzi i nie zatruwający środowiska naturalnego.
W przypadku zabrudzenia skóry zaleca się zmycie go wodą.
Nie ma tez szczególnych zaleceń dotyczących jego przechowywania, poza tym aby znajdował się w zamkniętym naczyniu. Jego okres przydatności do użycia także nie jest limitowany.
Ewentualne osady powstałe w czasie przechowywania nie maja wpływu na jego działanie.
W przypadku rozlania usuwa się go poprzez usunięcie dowolną metoda i zmycie wodą.

HT CAVITY WAX - Środek do zabezpieczania profili zamkniętych i podwozi

HT Cavity Wax HT Cavity Wax zawiera specjalną kombinację elastycznych związków syntetycznych zapewniających, że naniesione warstwy nie spływają na pionowych ściankach nawet do temperatury 100°C! Warstwy te, nie ulegają degradacji do temperatury 120°C co umożliwia ich stosowanie w częściach nadwozia narażonych na ogrzewanie przez układy wydechowe i silnik.
W badaniach przeprowadzonych przez firmę Fertan w warunkach europejskich i północnej Afryki potwierdzono zachowanie wszystkich własności fizycznych i chemicznych preparatu HT Cavity Wax przy temperaturach dochodzących do 105°C.

HT Cavity Wax spełnia najsurowsze wymagania europejskich producentów samochodów i jest używany od lat w restauracji i naprawach samochodów.
Preparat HT zapewnia:
- nadzwyczajne własności penetracyjne
- zabezpieczenie długookresowe powierzchni
- długookresową elastyczność powłoki
- w połączeniu z odrdzewiaczem FERTAN znakomitą ochronę antykorozyjną
- wypiera pozostałości wilgoci
- daje przezroczystą, bezbarwną powłokę

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA PREPARATU:
Przed użyciem opakowanie należy dokładnie wstrząsnąć.
Preparat najlepiej nanosić za pomocą pistoletu ze stożkową końcówką 360° przy ciśnieniu 3 - 5 bar stosując pistolety ciśnieniowe lub 6 - 10 bar przy użyciu pistoletów podciśnieniowych. Zalecana temperatura nakładania wynosi 15 - 22°C przy czym powierzchnie metalowe nie powinny mieć temperatury niższej niż 15°C.
Jeżeli przed nałożeniem preparatu HT stosowaliśmy odrdzewiacz FERTAN to czas jaki upłynął od rozpoczęcia procesu odrdzewiania powinien wynosić minimum 48 godzin zgodnie z podanym w instrukcji stosowania odrdzewiacza. Grubość naniesionej warstwy preparatu na mokro powinna wynosić około 1,5 mm, co po wyschnięciu daje warstwę grubości około 0,8 mm. Taka grubość warstwy wystarcza do zamknięcia wszelkich szczelin.

Preparat należy chronić przed mrozem i przechowywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Preparatu nie wolno wylewać do systemów kanalizacyjnych.
UWAGA PRODUKT ŁATWOPALNY.

UBS 220 UNDERBODY WAX
transparentne zabezpieczenia podwozi

UBS 220 Underbody Wax Preparat do zabezpieczania podwozi, nadaje się również do zabezpieczania powierzchni lakierowanych w kolorze nadwozia. Z powodzeniem zastępuje środki bitumiczne.
- daje długookresowe zabezpieczenie
- wytwarza przezroczysta powłokę o bursztynowym odcieniu
- obojętny chemicznie
- odporny na działanie chemikaliów i wpływów atmosferycznych
- powłoka zbliżona strukturą do pokrycia PVC (polichlorku winylu)

PROTEWAX BP 527
Środek do zabezpieczania powierzchni metalowych i lakierowanych

Protewax BP 527 PROTEWAX BP 527:
- zalecany jest do użytku w motoryzacji i przemyśle. Przeznaczony do czasowego zabezpieczania wszelkich powierzchni. Zawiera roztwory polyakrylowe.
- służy do pokrywania powierzchni wykonanych z metali, także aluminium, powierzchni chromowanych, cynkowanych oraz pokrytych farbami i lakierami.
- świetnie nadaje się do zabezpieczania podwozi malowanych w kolorze nadwozia, korpusów silników, skrzyni biegów i przekładni.
- produkt posiada przejrzystość szkła dzięki temu nie jest widoczny oraz nie starzeje się pod wpływem promieniowania UV.

PROTEWAX BP 527 jest:
- elastyczny
- szybkoschnący
Środek zawiera:
N° CAS67-63-0/ N° CE 200-661-7 - alkohol izopropylowy (F) (Xi), R11 łatwopalny, R 36 drażniący oczy, opary R67 mogą powodować senność i zawroty głowy.

ŁATWOPALNY, POWODUJĄCY PODRAŻNIENIA
Nanoszenie należy przeprowadzać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł zapłonu.

TAPOX 2-K
Zestaw do renowacji zbiorników paliwa

Tapox 2-K Jest to antykorozyjne, dwuskładnikowe pokrycie wnętrza zbiornika paliwa, odporne na działanie wszystkich znanych paliw silnikowych. Tapox 2K nadaje się także do pokrywania wnętrz zbiorników paliwa, oleju opałowego i zbiorników balastowych jednostek pływających. Proces przygotowania i naniesienia warstwy TAPOX 2K jest możliwy do przeprowadzenia w przeciętnych warunkach garażowych pod warunkiem zachowania procesy technologicznego opisanego w instrukcji stosowania. Pojedyncze opakowanie 415 g. bazy i 125 g. utwardzacza wystarcza na dobre pokrycie wnętrza zbiornika o pojemności do 40 litrów. Do kompletu chemikaliów niezbędnych do przeprowadzenia procesu technologicznego konieczne jest też nabycie środków do odtłuszczenia, odrdzewienia i zabezpieczenia antykorozyjnego firmy Fertan. Tapox 2K jest znanym na rynku niemieckim preparatem antykorozyjnym.

Renowacja zbiornika z zastosowaniem preparatów firmy Fertan

Zobacz produkty Fertan w sklepie lr.pl

4x4 PARTNER Sp. z o.o.
02-690 Warszawa, ul. Bokserska 47
Telefony:
+48 22 857 31 63
+48 22 857 90 26
+48 22 847 07 48
fax: +48 22 857 90 26