Otrzymaliśmy certyfikat Rzetelnej Firmy

Nasza firma otrzymała certyfikat programu Rzetelna Firma. Tym samym dołączyła do grona przedsiębiorstw o zweryfikowanej niepodważalnej rzetelności, solidności i wiarygodności.

Celem programu Rzetelna Firma jest upowszechnianie w biznesie zasad etycznych związanych z praworządnością, rzetelnością i transparentnością.

Firmy wyróżnione certyfikatem programu przechodzą przez gruntowny proces weryfikacyjny, który sprawdza, według jakich zasad i standardów działa przedsiębiorstwo.

W procesie weryfikacji badane są:
- przestrzeganie przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów w biznesie
- wywiązywanie się z postanowień zawartych w kontraktach
- czy przedsiębiorstwo prowadzi działania w sposób przejrzysty i jasny dla innych uczestników obrotu gospodarczego oraz odpowiedzialność wyrażająca się poprzez budowanie ogólnopolskiego systemu wymiany informacji gospodarczych.

Program Rzetelna Firma prowadzony jest pod patronatem Krajowego Rejestru Długów, który rekomenduje współpracę wyłącznie z rzetelnymi firmami.

Zobacz nasz certyfikat