XII Międzynarodowy Piknik Lotniczy w Góraszce, 16-17 VI 2007