XIII Międzynarodowy Piknik Lotniczy, Góraszka 7 - 8 VI 2008