Zlot Pojazdów Militarnych Pożdżenice 7 - 9 VI 2002